Consumentenvoorlichtingsorganisatie Milieu centraal en Kenniscentrum InfoMil hebben in opdracht van het Ministerie van IenM een asbest kernboodschap opgesteld die het publiek op eenduidige wijze informeert over het aanstaande dakenverbod. Het streven is dat partijen zoals provincies, gemeenten en eventuele koepelorganisaties zoveel mogelijk dezelfde boodschap gebruiken. Bron: Kenniscentrum Infomil, januari 2017