In 36 procent van de schoolgebouwen in Vlaanderen is asbest aanwezig. In 38 procent is dat zeker niet het geval en in 26 procent weet men het niet. Dat blijkt uit een enquete die het Vlaamse Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs in 2008 hield onder 8.482 scholen in Vlaanderen. De cijfers staan in het antwoord van Vlaams Onderwijsminister Pascal Smet op een schriftelijke vraag van de partij Vlaams Belang. Voor 27 procent van de schoolgebouwen waar de aanwezigheid van asbest bekend is, bestaan concrete plannen om het materiaal te verwijderen. In 65 procent van de gevallen zijn er geen plannen en voor 8 procent van de schoolgebouwen weet men het niet. Bron: Belga, De Standaard, 24 januari 2012.