Asbestverboden in verschillende landen hebben geen significante negatieve effecten gehad op het bruto nationaal product van de betreffende landen. Bron: Allen, LP e.a. (2018)