De Duitse beroepsrisicoverzekeraars hebben verklaard dat er voldoende wetenschappelijke gegevens zijn om asbestgerelateerde eierstokkanker als een beroepsziekte te erkennen. Net als bij asbestgerelateerde long- en larynxkanker moet de eierstokkanker samengaan met asbestose of een andere pleura-afwijking, of het slachtoffer moet aantonen dat hij/zij via het werk een bepaalde hoeveelheid asbestblootstelling heeft gehad. Bron: eurogip, 3 mei 2017.