Duitsland start in het najaar van 2013 met een High Resolution Computed Tomography (HRCT) screeningsprogramma voor mensen die met asbest hebben gewerkt en een hoog risico op longkanker hebben. Computertomografie is onderzoek waarbij met rontgenstralen zeer gedetailleerde dwarsdoorsnedes van het lichaam zichtbaar worden gemaakt op een beeldscherm. De Berufsgenossenschaften, vergelijkbaar met de vroegere Nederlandse bedrijfsverenigingen, coördineren dit programma. Bron: International Ban Asbestos Secretariaat, 27 februari 2013.