De Duitse politieke partij de Groenen pleit voor het omkeren van de bewijslast bij het toekennen van een uitkering wegens een beroepsziekte als bijvoorbeeld asbestose. Nu moet een slachtoffer zelf bewijzen dat hij de ziekte op zijn werk heeft opgelopen. Dat blijkt vaak erg moeilijk. Erkenning lukt wel, maar een uitkering wordt niet toegekend. Voor dat laatste geldt namelijk ook nog de eis dat men voor minimaal 20% arbeidsongeschikt is. Omgekeerde bewijslast zou betekenen dat de Berufsgenossenschaft pas een uitkering kan weigeren als bewezen kan worden dat het slachtoffer niet op zijn werk is blootgesteld. Bron: Taz, die tageszeitung, 7 maart 2011.