Een Duitse rechter heeft bepaald dat een oud-arbeider van een Eternitfabriek geen recht heeft op schadevergoeding op grond van zijn angst voor een asbestziekte.
De man heeft sinds 1979 een door asbest veroorzaakte afwijking aan het longvlies die hem echter vrijwel geen overlast geeft. In oktober 2007 oordeelde het Britse House of Lords, het hoogste rechtsorgaan, hetzelfde, namelijk dat pleurale plaques, een niet-kwaadaardige verdikking van het longvlies, niet als ziekte aangemerkt kan worden omdat deze afwijking zelden pijn of andere ziekteverschijnselen geeft. Angst voor eventuele toekomstige klachten is niet voldoende om vergoeding te kunnen eisen. Bron: Tages-Anzeiger, 19 augustus 2009, The Times, 18 oktober 2007.