Sinds juli dit jaar wordt in Duitsland longkanker door blootstelling aan asbest en polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) samen als beroepsziekte erkend. Bron: Aachener Zeitung, 8 augustus 2009.