Een Nijmeegse woningbouwvereniging had geen stormloop aan telefoontjes verwacht op het nieuws dat 12.000 huizen asbestveilig worden gemaakt. Maar dat geen enkele huurder met vragen heeft gebeld, is opvallend. Is het de vakantietijd? Of is het verhaal van de corporatie gewoon helder? Eind juni maakte de corporatie bekend de komende 10 jaar 25 miljoen te investeren in sanering van astbest in de huurhuizen. Het gaat om het zogeheten hechtgebonden asbest dat ongevaarlijk is zolang het maar niet beschadigd raakt. Het materiaal zit vaak al tientallen jaren in de woning. De asbestsanering wordt onderdeel van het reguliere onderhoudsprogramma. Bron: De Gelderlander, 2 juli 2013.