Op donderdag 26 januari 2016 vond in het SER-gebouw een congres plaats in verband met het 15 jarig bestaan van het Instituut Asbestslachtoffers. Tijdens dit congres werd de prof. Job de Ruitersprijs uitgereikt aan dr. Sjaak Burgers in verband met zijn grote verdiensten op het terrein van asbest en gezondheid, en zijn laagdrempelige zorg voor de asbestslachtoffers. 

 Dr. Burgers is als longarts verbonden aan het Nederlands Kanker Instituut/Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis, Daarnaast is hij voorzitter van de werkgroep Mesotheliomen (long- en buikvlieskanker) van de Longartsenvereniging en oprichter/coordinator van het Nederlands Asbestose Panel.  

 De prijs werd in 2010 voor het eerst uitgereikt aan de naamgever, oud-minister Job de Ruiter, die in 1997 aan de wieg stond van het Instituut Asbestslachtoffers. In 2012 ontving TNO-onderzoeker Jan Tempelman de prof. de Ruiterprijs.  

Instituut Asbestslachtoffers, 26 januari 2015