Op donderdag 26 januari 2016 vond in het SER-gebouw een congres plaats in verband met het 15 jarig bestaan van het Instituut Asbestslachtoffers. Tijdens dit congres werd de prof. Job de Ruitersprijs uitgereikt aan dr. Sjaak Burgers in verband met zijn grote verdiensten op het terrein van asbest en gezondheid, en zijn laagdrempelige zorg voor de asbestslachtoffers. Bron: Instituut Asbestslachtoffers, 27 januari 2015