In twee zaken oordeelt de kantonrechter Middelburg dat voor doorbreking van verjaring een hogere mate van verwijtbaarheid mag worden verlangd dan in zaken die nog niet zijn verjaard. Beide zaken gingen over oud-werknemers van scheepswerf De Schelde die tot begin jaren 60 bij de werf hadden gewerkt en daar aan asbest zouden zijn blootgesteld waardoor zij respectievelijk in 2005 en 2007 mesothelioom hadden gekregen. Beide dienstverbanden zijn meer dan 30 jaar geleden geeindigd en daardoor verjaard. Bron: Rechtbank Middelburg: BW8716 d.d. 4 juni en BW9311 d.d. 18 juni 2012.