Asbest en bouw.nl wijst op de vaak onverwachte asbestrisico s bij verbouwing van huizen. Een belangrijke risicogroep is de doe-het-zelver. Bij veel kleine of grote verbouwingen in huizen/gebouwen van voor 1993 (asbestverdacht) is het risico aanwezig dat er asbestmateriaal vrijkomt. De ideale situatie zou zijn dat elke huiseigenaar een asbestinventarisatie laat doen en op de hoogte is van de risicoplekken in zijn huis. En als hij dan met die risicoplekken bezig gaat dat hij ook weet welke voorzorgsmaatregelen/aanpak nodig zijn. De praktijk is echter anders: huiseigenaren weten niet of en waar het asbest in hun huis zit en wat de risico’s zijn. Engeland heeft al vele jaren uitgebreide campagnes die waarschuwen voor de gevaren van asbest. Volgens recent onderzoek van de British Lung Foundation wist slechts 22% van de ondervraagden dat alle vormen van asbest uiteindelijk werden verboden in de jaren 1990, terwijl 67% aangaf niet te weten hoe ze asbest in en om het huis zouden moeten herkennen. Bron: asbestenbouw.nl, 6 augustus 2012