De Helsinki criteria zijn richtlijnen voor de herkenning, oorzaakbepaling en de diagnostiek van asbestgerelateerde ziekten. In februari 2014 werden deze richtlijnen in een expertmeeting besproken. Inmiddels zijn de discussies en conclusies van deze bijeenkomst online gepubliceerd. Bron: International Ban Asbestos Secretariaat, 14 oktober 2014