Hoe zit het precies met de risico’s en de genomen maatregelen tegen de asbestverspreiding in Roermond? Deskundigen en bewoners aan het woord.

Hoe meer blootstelling, hoe groter het risico, aldus hoogleraar Toxicologie Ivonne Ritjens van de Wageningen Universiteit. Omdat nog niet duidelijk is hoeveel en wat voor soort asbest er in Roermond is vrijgekomen, is het precieze gevaar moeilijk te bepalen. Het is in elk geval verstandig dat bewoners zo veel mogelijk binnen blijven. Gezien de grootte van de brand zal er heel wat asbesthoudend materiaal zijn verspreid, zegt professor Lex Burdorf van het Erasmus MC, epidemioloog. Uiteindelijk zullen de gezondheidsrisico’s erg meevallen, maar het materiaal moet  naar zijn mening wel snel worden verwijderd. Burdorf vindt het begrijpelijk dat het gebied afgesloten is, om het opruimen zo makkelijk mogelijk te maken. Het is gewoon niet handig om in een drukke winkelstraat asbest op te gaan sporen. Het gevaar voor de gezondheid is klein, maar Burdorf benadrukt dat de overheid niet anders kan dan alle voorzorgsmaatregelen te nemen. 
De gezondheidsrisico’s van de asbestbrand zijn waarschijnlijk verwaarloosbaar klein, zegt Dick Heederik, hoogleraar gezondheidsrisicoanalyse aan de Universiteit Utrecht. Hij zat in de commissie van de Gezondheidsraad die in 2010 adviseerde de toelaatbare waarden voor asbest in de lucht aan te scherpen. Volgens Heederik is er een perceptieprobleem met asbest. Het misverstand zit ’m er volgens hem in dat in theorie elke blootstelling aan asbestvezels in de lucht een risico op long- of longvlieskanker geeft. Bij het brede publiek is de afgelopen decennia het idee ontstaan dat één asbestvezeltje al tot longkanker kan leiden. Maar die kans is zo goed als nihil. De maatregelen die nu in Roermond zijn genomen, noemt hij disproportioneel.

Inmiddels is bij de bewoners en winkeliers ook een discussie ontstaan over de noodzaak van de genomen maatregelen.  Wat was het nou? Een groot gevaar voor de volksgezondheid, zoals in de noodverordening stond? Of was het gevaar voor longkanker door asbest nagenoeg nihil, zoals GGD-arts Henk Jans tijdens de bewonersavond in de Oranjerie vertelde. En hoe verhouden deze twee op het eerste gezicht tegenstrijdige boodschappen zich met elkaar? Kan een dergelijke asbestdeken over het winkelhart van Roermond überhaupt wel in twee dagen weg gewassen worden? Of zou een echte schoonmaak weken, zo niet maanden in beslag nemen, zoals sommigen zeggen. Anders gezegd: trampelen wij nog steeds door de kankerverwekkende troep, zijn vragen die opgekomen zijn. Bron:  ANP, Volkskrant, 17 december, Dichtbij.nl, 23 december. NRC, 25 december 2014