De uitvoering van de Saneringsregeling asbestwegen derde fase gaat in 2009 van start. Dit houdt in dat in de periode 2009-2011 een groot aantal asbestwegen en bodemlocaties wordt gesaneerd in de omgeving van Goor en Harderwijk.
Met deze regeling heeft de minister van VROM particuliere eigenaren van asbestwegen in de omgeving van Hof van Twente en Harderwijk de laatste mogelijkheid geboden om deze, op kosten van het rijk, te laten saneren. In 2006 konden eigenaren zich hiervoor aanmelden. Circa 1950 mensen hebben toen een asbestlocatie gemeld. Bron: De Stentor, 11 december 2008.