De Deense regering heeft overeenstemming bereikt over een vergoedingsregeling voor vrouwen die als huisgenoot aan asbest zijn blootgesteld en daardoor mesothelioom hebben gekregen. Het Nederlandse model heeft bij de samenstelling van de regeling als voorbeeld gediend. Ook de niveaus van de compensatie zullen op hetzelfde niveau zijn als in Nederland zijn: Bron: Danish Cancer Society, 29 oktober 2015.