Schonfeld analyseerde de demografische kenmerken en regionale spreiding van 12.854 Duitse mesothelioompatienten die tussen 2000 en 2010 aan de ziekte waren overleden. De sterfte bereikte het hoogste niveau bij de groep die tussen begin en half jaren 40 was geboren en nam daarna af. In (voormalig) West Duitsland overleden 2,7 keer meer mannen en 1,4 keer meer vrouwen aan mesothelioom dan in (voormalig) Oost Duitsland. In voormalig West Duitsland kwam de ziekte vooral voor in het noorden en westen. De verhouding man/vrouw varieerde van 3:1 in voormalig Oost Duitsland tot 6:1 in het westen. Bron: Schonfeld, S.J. e.a. (2014).