Een man heeft tussen 1954 en 1967 als piloot voor de luchtmacht gewerkt en is daarbij aan asbest blootgesteld. In 2012 kreeg hij de diagnose mesothelioom. In hoger beroep oordeelt de Centrale Raad van Beroep dat niet gebleken is dat bij betrokkene sprake is geweest van een langdurige en intensieve blootstelling, die asbestose en longkanker tot gevolg kan hebben. Daarom heeft de minister zijn zorgplicht niet geschonden door veiligheidsmaatregelen achterwege te laten. Bron: Centrale Raad van Beroep, 22 september 2016 – 15/6568 AW