Wegens aanscherping van regelgeving investeert het Ministerie van Defensie een nog onbekend bedrag in asbestverwijdering. Sinds 2010 zijn de meest urgente problemen op dit gebied opgelost. Overige knelpunten worden dit jaar aangepakt. Defensiegebouwen waarvan geen directe problemen met asbest worden verwacht, zullen dit jaar worden onderzocht. Zo moet duidelijk worden of en hoeveel aanvullende investeringen nodig zijn. Bron: Cobouw, 24 januari 2015.