Defensie doet ook onderzoek naar verarmd uranium en asbest op de NAVO-depots in onder meer Vriezenveen. Daarmee is het onderzoek naar de verfsoort Carc met de kankerverwekkende stof chroom-6 verder uitgebreid. Ook is bekend geworden dat een jaar geleden bij het demonteren van een onderzeeër van Defensie asbest is vrijgekomen. Onderhoudspersoneel heeft aan het vrijgekomen asbest blootgestaan. Minister Hennis houdt er rekening mee dat bij de andere onderzeeërs ook asbest vrijkomt als ze gedemonteerd worden.Er zijn inmiddels maatregelen genomen om dat te voorkomen. Bron: rtvoost, 18 november, nos, 19 december 2014.