De Centrale Raad van Beroep oordeelt in hoger beroep dat het ministerie van Defensie voor 12% aansprakelijk is voor de schade ten gevolge van longkanker bij een oud-medewerker. Vast staat dat betrokkene tabakproducten rookte.
Dit oordeel is gebaseerd op het arrest Karamus/ Nefalit van de Hoge Raad d.d. 31 maart 2006. In dat arrest oordeelde de Hoge Raad voor het eerst dat de rechter de werkgever tot vergoeding van de gehele schade van de werknemer mag veroordelen met vermindering van het aandeel dat aan het eigen toedoen van de werknemer valt toe te schrijven. Dit geldt als een schade zowel kan zijn veroorzaakt door nalatigheid van de werkgever als door eigen toedoen van de werknemer, het roken. De Defensie medewerker was tussen 1971 en 1977 als verbindingsmonteur voor het Joint Operation Centre (Cannerberg) te Maastricht in aanraking gekomen met asbest. In 2000 is longkanker bij hem geconstateerd. Op 1 juli 2002 overleed hij aan deze ziekte. Bron: CRvB, 9 april 2009, BI2805.