Een grote Deense rederij gaat door met de sloop van schepen op dubieuze sloopstranden in India. De rederij streeft wel naar verbetering van de omstandigheden waaronder op die stranden wordt gewerkt. Het slopen van schepen op stranden wordt ‘beaching’ genoemd. De praktijk van het met geweld het strand op varen en vervolgens in stukken snijden van zeereuzen staat al jaren ter discussie. De methode is slecht voor het milieu, omdat er schadelijke stoffen als asbest en olie in zee terechtkomen. Maar er wordt ook vaak gewerkt onder gevaarlijke en mensonterende omstandigheden. Jaarlijks vallen er doden onder het vaak slecht betaalde en gehuisveste personeel. In 2009 zijn onder auspiciën van de Verenigde Naties (IMO) in Hongkong richtlijnen opgesteld om het beachen aan banden te leggen. Maar omdat nog te weinig landen deze Hongkong-conventie hebben ondertekend is het verdrag nog niet in werking. Ook Nederland heeft nog niet getekend. Bron: schuttevaer.nl, 2 november 2016