Asbestgerelateerde ziekten zijn nog steeds wereldwijd een belangrijk thema in de volksgezondheid. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) schat dat jaarlijks ca. 90.000 mensen ten gevolge van mesothelioom, longkanker of asbestose overlijden. De mesothelioomincidentie neemt nog steeds toe in de meeste Europese landen en Japan, maar heeft in de Verenigde Staten en Zweden inmiddels een piek bereikt. Voor de ontwikkelingslanden wordt in de toekomst nog een toename van asbestslachtoffers verwacht, daar een deel van die landen momenteel nog steeds asbest gebruikt. Bron: Stayner, L. e.a. (2013).