Het gebruik van asbest werd in 2005 in Egypte verboden. Momenteel heeft het land niet alleen te maken met de schadelijke effecten van de commerciele activiteiten van de voormalige asbestcementfabrieken, maar ook met het asbestafval dat altijd zonder enige regulering in de nabijheid van de fabrieken werd gestort. Recente luchtmetingen laten nog steeds asbestvervuiling zien in de omgeving van de fabrieken. Het aantal gevallen van mesothelioom is in Egypte inmiddels gestegen van 159 tussen 1984 en 1999 tot 733 tussen 2000 en 2005. Bron: International Ban Asbestos Secretariaat, 26 september 2011.