Hoewel asbest inmiddels in 52 vooral westerse landen is verboden, neemt het gebruik wereldwijd nog steeds toe. Het is echter verschoven naar de minder ontwikkelde landen in met name Azie. Daar stelt men dat chrysotiel (wit) asbest onder gecontroleerde omstandigheden veilig gebruikt kan worden. Dat chrysotiel minder mesothelioom veroorzaakt dan amfibool asbest is breed bekend. Minder bekend lijkt dat chrysotiel asbest relatief veel longkanker veroorzaakt. Cullinan & Pearce demonstreren dit aan de hand van de resultaten van langdurig onderzoek bij een Chinese asbesttextiel- en cementfabriek. Bron: Cullinan, P. & Pearce, N. (2012).