Een nieuwe studie bevestigt nog eens dat het gebruik van asbest bepalend was voor de ontwikkeling van het voorkomen van mesothelioom in Scandinavische landen sinds de jaren 50 van de vorige eeuw: surviving mesothelioma, 10 november 2021