Een indrukwekkend fotografisch essay over de milieugevolgen van dertig jaar asbestwinning in de Canadese stad Baie Verte, Newfoundland. IBAS/CBC Canada, 5 december 22