In Zweden werd asbest in 1982 verboden, 11 jaar eerder dan Nederland. Jarvholm en Burdorf zien nu dat mensen die na het verbod aan hun carriere zijn begonnen, minder risico op mesothelioom hebben. Bron: Jarvholm, B & Burdorf, A (2015).