Dogan onderzocht bij 219 mesothelioompatienten welke afwijkingen zichtbaar zijn op een ct scan van de thorax. Bij 90% werd pleurale verdikking gevonden en bij 79% pleura effusie. Bron: Dogan, O.T. e.a. (2013).