Een groep Franse artsen waarschuwt collega’s en patienten voor het risico van vals-positieve ct-scans bij de diagnose van mesothelioom. Radiologen hebben een speciale training nodig om de resultaten van een ct-scan voor deze ziekte goed te kunnen interpreteren. Bron: mesothelioma.com, 1 augustus 2011.