In de longen van Amerikaanse mesothelioompati├źnten worden steeds meer crocidoliet (blauwe) asbestvezels gevonden. Dit in vergelijking tot het aantal amosiet (bruine) asbestvezels.
Amerikaanse onderzoekers concluderen dit na analyse van longweefsel van 398 patiënten. Crocidoliet wordt gezien als de meest gevaarlijke asbestsoort. Amosiet werd in de VS veel korter gebruikt (tot half jaren 70) dan crocidoliet asbest (tot half jaren 90). Bron: Schneider et al. (2008). Crocidolite and mesothelioma. Ultrastructrual Pathology, 32:171-177.