Een studie over meer dan 40 jaar asbestblootstelling in 18 Poolse asbestverwerkende bedrijven bevestigt dat crocidoliet (blauw) asbest mesothelioom veroorzaakt, ook bij lage blootstelling. De ziekte asbestose komt in Polen vooral voor bij mensen die in industrieën met een hoog asbestverbruik werkten, zoals de textiel en isolatie/afdichtingsproducten. Bron: Szeszenia-Dabrowska, N. e.a. (2015).