De financiele klappen die woningcorporaties op dit moment incasseren, kunnen ertoe leiden dat asbest uit sociale woningen minder snel wordt verwijderd. Dat laat Aedes weten, de koepelorganisatie van Nederlandse wonincorporaties. In het regeerakkoord van het kabinet Rutte II staat onder andere dat verhuurders een heffing gaan betalen, in 2014 komt dat neer op 2 miljard euro in totaal. Daarnaast mag de huurprijs niet meer zijn dan 4,5% van de WOZ-waarde. Voor veel corporaties zijn dit moeilijke maatregelen. Volgens onderzoek van NOS gaat het de woningcorporaties 3,8 miljard euro kosten om het asbest te verwijderen uit alle 1,4 miljoen sociale woningen waar het inzit. Toch is dat niet een concreet cijfer volgens Aedes, omdat een groot gedeelte niet verwijderd hoeft te worden. Vaak levert asbest geen problemen op en wordt aan nieuwe huurders uitgelegd waar ze niet moeten boren of schuren, vertelt een voorlichter van Aedes. Denk daarbij bijvoorbeeld aan dakplaten. In de meeste gevallen weten woningcorporaties wel ongeveer waar asbest zit en houden ze er rekening mee dat het weggehaald moet worden. Aedes wil wel benadrukken dat asbest zal worden verwijderd, wanneer dat om gezondheidsredenen nodig is. Bron: binnenlandsbestuur.nl, 20 november 2012