Op 24 november organiseren de Inspectie SZW, de Inspectie Leefomgeving en Transport en het ministerie van Infrastructuur en Milieu een congres over het ketentoezicht op asbest. Doel is de samenwerking op dit gebied te verbeteren, om daarmee malafide asbestsanering beter aan te kunnen pakken. Bron: Inspectie SZW, nieuwsbrief juli 2014.