Sinds juli 2003 heeft de Zuid Afrikaanse Asbestos Relief Trust (ART) aan 3639 asbestslachtoffers een schadevergoeding toegekend wegens beroeps- of milieugerelateerde blootstelling aan asbest. Het gaat om totaal 26,6 mln usdollar. Het fonds werd opgericht na een schikking van de eigenaren van de voormalige asbestmijnen. Sinds 2007 neemt het aantal maandelijkse claims af. Momenteel ligt dat op 10-12 per maand. Bron: International Ban Asbestos Secretariaat, 17 mei 2013.