Twee longartsen en de directeur van het IAS vragen artsen hun patiënten te adviseren om al bij een verdenking op een mesothelioom zich te melden voor een compensatievergoeding. Medisch Contact, 22 april 2021