Het Comite Asbestslachtoffers doet een dringend beroep op alle longartsen alerter te zijn op asbest als oorzaak van longkanker. Volgens de belangenvereniging draagt dat enorm bij aan kennis over asbestziekten en krijgen slachtoffers bovendien gelegenheid schadeclaims in te dienen bij werkgevers en producenten. Schattingen van het aantal mensen dat in Nederland jaarlijks door asbestblootstelling longkanker krijgt varieren van 400 tot 1000 mensen per jaar. Bron: Comite Asbestslachtoffers, 19 oktober 2010, IAS editorial september 2010