Een veel nauwere samenwerking tussen gemeenten en Arbeidsinspectie, gecombineerd met veel hogere boetes, is een absolute voorwaarde om een einde te maken aan het ontduiken van de asbestregelgeving.