Vijf asbestslachtoffers en drie nabestaanden hebben de Japanse overheid aangeklaagd wegens nalatigheid bij het invoeren van beschermende maatregelen tegen het gebruik van asbest. Zij menen dat de Japanse overheid al 70 jaar op de hoogte is van de gezondheidsrisico’s van asbestblootstelling, naar aanleiding van een onderzoek in de Sennan-regio tussen 1937 en 1940. De overheid wachtte echter veel te lang met de invoering van beschermende maatregelen. De betreffende slachtoffers komen niet in aanmerking voor de financiële compensatie-regeling die de Japanse overheid onlangs afkondigde. Bron: Mainichi Daily News, 26 mei 2006.