Chrysotiel (wit) asbest, komt niet op de VN-lijst van gevaarlijke stoffen, de Prior Informed Consent (PIC)-lijst. Vier landen, Rusland, Kazakhstan, Kyrgyzstan en Zimbabwe stemden op 16 mei in Geneve tegen. Deze beslissing is tegenstrijdig met het gezondheidsbeleid dat de VN op het gebied van asbest voeren. Om de paar jaar wordt hierover gestemd. Het aantal landen dat tegen stemt wordt wel steeds kleiner. Dit jaar stemde Brazilië voor het eerst voor. In 2017 zal de volgende stemming plaatsvinden. Bron: Ctv-news, 16 mei 2015.