Chrysotiel asbest, ook wit asbest genoemd, komt niet op de VN-lijst van gevaarlijke stoffen, de Prior Informed Consent (PIC)-lijst. De Canadese regering gebruikte op 13 oktober jl. in Genève zijn veto om te voorkomen dat het breed gesteunde voorstel om chrysotiel op de lijst op te nemen zou worden aangenomen. Deze beslissing is tegenstrijdig met het gezondheidsbeleid dat zowel de VN als de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) voeren op het gebied van asbest. De ILO nam bijvoorbeeld eerder dit jaar een resolutie aan die opriep tot volledige uitbanning van alle soorten asbest. De beslissing betekent dat tot tenminste 2008 het vervoer van chrysotiel-asbest niet aan de documentatie- en milieu-eisen ten aanzien van gevaarlijke stoffen hoeft te voldoen. Bron: Reuters, International Ban Asbestos Secretariat, oktober 2006. Meer today.reuters.com
Meer www.ibas.btinternet.co.uk