Aan de hand van een overzichtsstudie laat Kanarek (2011) zien dat chrysotiel asbest over de hele wereld mesothelioom heeft veroorzaakt. Chinese onderzoekers (Wang e.a., Deng e.a., 2011) vonden bij chrysotiel-mijnwerkers en arbeiders van een asbesttextielfabriek een hoger dan gemiddeld aandeel mensen met longkanker. Chrysotiel of wit asbest is een serpentijn type asbest en verreweg de meest gebruikte asbestsoort (95% van de wereldproductie). Het wordt gezien als minder gevaarlijk dan amfibool asbestsoorten als crocidoliet (blauw) en amosiet (bruin). Bron: Kanarek, M. (2011), Wang, X. e.a. (2011), Deng, Q. e.a. (2011).