Internationale pogingen om ‘wit asbest’ toe te voegen aan het Verdrag van Rotterdam rond handel in gevaarlijke stoffen zijn geblokkeerd door vijf landen op een VN-conferentie in Geneve. Canada, Oekraine, Kazachstan, Kirgizie en Vietnam maakten bezwaar tegen de maatregel, aanbevolen door een wetenschappelijke commissie omdat wit asbest, ofwel chrysotiel, kanker kan veroorzaken. Stoffen die onder het verdrag vallen kunnen alleen worden verhandeld met expliciete toestemming van het importerende land. Canada, een van de grootste exporteurs van chrysotiel naar onder meer India en Mexico, blokkeerde toevoeging aan het verdrag voor de derde keer sinds 2006, hoewel het een van de 52 landen is die binnenlands gebruik nagenoeg verbieden. Bron: NRC, 25 juni 2011.