Dr. Sanjay Chaturvedi beschrijft in een artikel in ‘The Indian Journal of Community Medicine’ hoe de asbestlobby in India ervoor zorgt dat de chrysotiel asbestcementindustrie elk jaar met 9% groeit. Dit ondanks steeds meer recente onderzoeken die de schadelijkheid van dit materiaal aantonen. Deze onderzoeken laten bijvoorbeeld zien dat de ziekte asbestose bij 22% van de werknemers van een asbestcementfabriek en bij 16% van de arbeiders van de Alang scheepssloopwerf voorkomt. Bron: International Ban Asbestos Secretariat, 20 oktober 2006. Meer www.ibas.btinternet.co.uk