Gao vond in Zuidoost China een cluster vrouwen met mesothelioom. Zij hadden allen met chrysotiel asbesthoudend textiel gewerkt, op een werkplaats of thuis. De chrysotiel asbest kan met kleine hoeveelheden tremoliet (amfibool) vervuild zijn geweest. Gemiddeld waren de vrouwen 10 jaar jonger bij diagnose dan patiënten die in soortgelijke situaties in andere landen waren blootgesteld. Mogelijk ligt dit aan de jonge leeftijd waarop ze met dit werk begonnen. Bron: Gao, Z. e.a. (2015).