Zogenaamde als asbestvrij geïmporteerde Chinese bouwmaterialen blijken toch asbest te bevatten.
Ingenieursbureau Search ontdekte asbesthoudende plaatpakkingen tijdens de inspectie van een nieuw schip dat in China is gebouwd. Een tweede geval kwam aan het licht bij de inspectie van een partij kachels die eveneens asbesthoudende beplating bevatte. Minister Cramer van VROM zal naar aanleiding van deze vondst nagaan of producten uit China waarvan vermoed wordt dat ze asbest kunnen bevatten, gerichter opgespoord kunnen worden. Bron: ANP, diverse kranten, 9 december 2008; ministerie VROM, antwoord op kamervragen, d.d. 16 januari 2009.