Het Gerechtshof Leeuwarden oordeelt in hoger beroep dat geenszins is komen vast te staan dat het mesothelioom bij betrokkene is veroorzaakt door aan zijn vader geleverd asbest van voormalig asbestproducent Eternit .
Het hof oordeelt dat de bodemrechter hoogst waarschijnlijk het beroep van Eternit op verjaring in dit geval niet onaanvaardbaar zal beoordelen naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid. Het betreft een zaak van een man die in de periode van 1967 tot 1973 werkzaamheden had verricht in het bedrijf van zijn vader die leverancier was van kolen- en gaskachels. Bij het verrichten van de werkzaamheden is hij aan asbest blootgesteld. In augustus 2005 werd bij hem de diagnose maligne mesothelioom gesteld. Bron: Gerechtshof Leeuwarden, 13 januari 2009, BH2762.