Het aantal mensen dat in Canada tussen 1970 en 2005 aan de gevolgen van asbestblootstelling is overleden, is in die periode sterk toegenomen. Een kaart laat de geografische spreiding van deze groep zien. Gebieden waar mesothelioom relatief vaak voorkomt, zijn Quebec-stad, Montreal, Toronto en Vancouver. Canada heeft tot vorig jaar werkende asbestmijnen gehad in de regio Quebec. 30 jaar geleden was de asbestproductie het hoogst. Bron: International Ban Asbestos Secretariaat, 3 mei 2013.