Het Ontario Asbestos Workers Registry verzamelt sinds 1986 asbestblootstellings- en demografische gegevens van werknemers uit de bouw. Inmiddels zijn in het register gegevens van meer dan 30.000 werknemers vastgelegd. Na 2000 uur asbestblootstelling krijgt een geregistreerde het advies zich medisch te laten controleren. Hoewel het register op de bouw is gericht, is onverwachts gebleken dat ook werknemers uit andere sectoren het gebruiken om hun blootstelling vast te leggen. Het register laat grote regionale verschillen zien. Bron: Kone Pefoyo, A.J. e.a. (2014).